Csoportban vagy egyénileg vállaljuk minden beszédhiba javítását.

Dadogásterápia – Komplex művészeti terápia

A módszer: a Komplex művészeti terápia a Kokas Klára által kidolgozott, a Kodály-koncepción alapuló un. „komplex esztétikai nevelés” dadogókra alkalmazott változata. 
A művészeti tevékenységbe ágyazott terápia „elvihető” módszer, amely alkalmazása során a személyiségben a kommunikációs zavar leküzdését segítő pozitív változásokat idéz elő. Erős személyiségformáló és kreativitásfejlesztő hatása van. A terápiába úgy építhetők be a dadogók kezelésében általában használt, a tünetek enyhítésére irányuló gyakorlatok (helyes légzéstechnika, lazítás, hangindítás, ritmusgyakorlatok, mozgás- és beszéd összehangolása, metakommunikációs gyakorlatok), hogy azok szerves egységet képezzenek a Komplex művészeti terápia célkitűzéseivel, miközben művészi élményhez juttatják a gyermeket.

A Komplex művészeti terápia lényegét az ének-zene, mozgás és ábrázolás hármas egysége alkotja. A komplexitást ebben a kezelési formában elsődlegesen a különböző művészeti ágak együttes jelenléte, összekapcsolása, szerves egységként való felfogása jelenti. Bizonyított, hogy a zene az egész emberi szervezetre, a lelki és testi (vegetatív) funkciókra egyaránt jó hatással van. A művészi élmény, legyen az befogadás vagy alkotás, katartikus erő. A katarzis a személyiségre gyógyító hatással van, mert a személyiség belső strukturálódását segíti és ezzel az én további fejlődését egészséges mederbe tereli.

Kiknek ajánlott a komplex művészeti terápia?

A módszer elsősorban óvodás korú, 4-6 éves gyermekek részére alkalmas. Kivételes esetekben, pl. ha a dadogás nem súlyos, vagy megjelenése óta még nem telt el sok idő, kb. 9 éves korig ajánlott.
Mivel az egyes gyakorlatok egymásra épülnek és összefüggő rendszert alkotnak, az optimális beszédjavulás érdekében szükséges a foglalkozásokon való rendszeres részvétel.

A kezelési idő: általában 1–3 év, leggyakrabban 1,5–2 év. 
Hosszabb kezelési idő szükséges és rosszabb a prognózis az olyan dadogó gyermekek esetében,

  • akiknél más beszédhiba is fennáll (megkésett beszédfejlődés, beszédgyengeség, a beszédészlelés súlyosabb zavara, orrhangzósság)

  • akik egyéb fogyatékossággal is küszködnek: értelmi-, mozgás-, látás-, hallásfogyatékosok

  • akiknél súlyos pszichés zavarok tapasztalhatók (pavor nucturnus, enuresis, stb.)

  • ahol a családi háttér instabil vagy sérült (válás, súlyosan beteg hozzátartozó, haláleset, stb.)


A Komplex művészeti terápia sajátossága, hogy a gyermekcsoport mellett szülőcsoport/szülői konzultáció is működik. A csoport célja, hogy kötetlen beszélgetések segítségével a szülők önismerete fejlődjék, ezáltal gyermekeik problémáit is jobban megértsék, kapcsolatuk harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb legyen.


Időpont: hetenként egyszer, csütörtökön, kezdés: 16:30-tól


A csoport nyitott, előzetes jelentkezés alapján év közben is lehet csatlakozni!

 

+36 (20) 588 6929

2040 Budaörs, Fodros u. 25.

©2018 Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért
Adószám: 18063387-1-13
Bankszámlaszám: 10400164-01606788